Objednávky z roku 2011

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z